دریافت استاندارد گپ (Iran GAP)

محصولات کشتگران سرزمین پارس با استفاده از دانش و مهارت روز دنیا، توسط کارشناسان خبره کشاورزی تولید شده است. افزایش نگرانی مصرف کنندگان از سلامت و ایمنی مواد غذایی یکی از مهمترین دغدغه های ما در تولید محصولات کشتگران سرزمین پارس بوده است و دریافت استاندارد گپ (Iran GAP) تضمینی بر کیفیت محصول، سلامت شما مصرف کنندگان گرامی و حفظ محیط زیست می باشد.
ایران گپ (INSO14881-16538) به معنی عملیات خوب کشاورزی است و از سوی سازمان ملی استاندارد، مطابق گپ جهانی (Global GAP) طراحی شده است. هدف از اجرای این استاندارد، مدیریت صحیح نهاده ها ، کیفیت آب کشاورزی، بهداشت کارکنان مزرعه و روش های مبارزه با آفات و بیماری ها در طول مراحل کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی و حمل و نقل تا بازار مصرف است. همچنین کاهش اثر تخریبی فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست را نیز به ارمغان خواهد آورد.

استاندارد ایران گپ