صدور نخستین پروانه حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از استاندارد استان تهران، طاهری در بازدید از گلخانه شرکت کشتگران سرزمین پارس در شهرستان ورامین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مطالبات و نیاز‌های جامعۀ امروز، تولید و عرضۀ محصولات سالم است، برای سه محصول گوجه و خیار گلخانه‌ای و کاهو، بعد از قبولی در آزمایشات و آنالیز‌های لازم در خصوص باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین، پروانۀ کاربرد نشان حدمجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی اعطا کرد.
وی با تاکید بر لزوم تولید محصولات گواهی‌شده و استاندارد، با هدف ارتقای سلامت مردم، افزود: محصولات سالم، محصولاتی هستند که باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین آن در حد مجاز است، و ما براساس تعاملات با سازمان میادین میوه و تره‌بار استان، در تلاشیم غرفۀ اختصاصی برای عرضۀ این محصولات در میادین درنظر گرفته‌شود.

پروانه حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی